Implantologia

Polega na wszczepieniu w kość szczęki tytanowego  implantu, który stanowi podstawę dla odbudowy protetycznej  zastępującej naturalny ząb.

 • Wizyta konsultacyjna

  • – Badanie
  • – Dokumentacja fotograficzna
  • – Dokumentacja RTG
  • – Analiza okluzyjna*
  • Analiza DSD
  • – Plan leczenia
 • Etap chirurgiczny

  Wszczepienie implantu

  Z nawigacją komputerową przy zabiegach
  powyżej jednego implantu *

  W pakiecie zapewniamy śród
  i pozabiegową kontrolę RTG

  Etap chirurgiczny

Okres gojenia 3 miesiące

Gojenie otwarte

Implantacja jedno etapowa. Założona śruba gojąca, modelująca dziąsło.

Etap protetyczny

Okres oczekiwania – 14 dni

Czas wykonywania pracy protetycznej przez pracownię techniki dentystycznej. Etapem pośrednim mogą być wizyty u technika dentystycznego w celu idealnie dopasowanego koloru odbudowy na implancie.

Kontrola RTG + coroczne wizyty kontrolne

* W przypadku zaburzeń okluzji (problemy ze zgryzem)
* W przypadku kompleksowego leczenia

Gojenie zamknięte

Implantacja dwu etapowa. Założona śruba zamykająca oraz szwy.

Okres gojenia: 7 – 14 dni

Etap protetyczny

Okres oczekiwania – 14 dni

Czas wykonywania pracy protetycznej przez pracownię techniki dentystycznej. Etapem pośrednim mogą być wizyty u technika dentystycznego w celu idealnie dopasowanego koloru odbudowy na implancie.

Kontrola RTG + coroczne wizyty kontrolne

Wszczepienie implantu wymaga odpowiedniej ilości tkanki kostnej w miejscu przeznaczonym do tego zabiegu. Zdarza się jednak, że wskutek paradontozy, osteoporozy, w wyniku pojawienia się zmian okołowierzchołkowych lub nieostrożnego usuwania zębów, dochodzi do ubytku kości. Nie oznacza to, że w takich przypadkach implantacja jest niemożliwa. Z pomocą pacjentom przychodzi nowoczesna chirurgia rekonstrukcyjna — współczesne metody regeneracji kości pozwalają na instalację implantu niemal u każdego pacjenta.

Należy pamiętać, że po usunięciu zęba dochodzi do naturalnego zaniku kości, a najpopularniejsze uzupełnienia protetyczne (proteza ruchoma, most) nie są w stanie zahamować postępu ich ubywania. Wszczepienie implantu po zabiegu usunięcia zęba jest obecnie jedyną metodą, która pozwoli uniknąć konsekwencji związanych z zanikaniem tkanki kostnej (m.in. zapadnięte dziąsło).

Pojedynczy ubytek

Implanty stomatologiczne przejmują funkcje korzenia naturalnego zęba i przenoszą siły żucia na kość, dzięki czemu hamowany jest proces zaniku kości. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyna korzyść wynikająca z zastosowania implantów. Finalna korona jest łudząco podobna do reszty uzębienia, co jest szczególnie ważne w przypadku odbudowy w strefie estetycznej. W efekcie implant, korona oraz dziąsło będą tworzyły harmonijną całość. Implant zastępuje korzeń zęba i służy jako podpora, do której przymocowuje się koronę zęba. Rozwiązanie to pozwala uniknąć szlifowania sąsiednich zdrowych zębów, dzięki czemu zęby te mogą nadal pełnić swoją funkcję.

Kilka brakujących zębów

W przypadku licznych braków w uzębieniu przeprowadzenie leczenia implantologicznego jest wręcz konieczne. Przemawiają za tym nie tylko względy estetyczne, ale również medyczne. Z powodu braku jakiegokolwiek obciążenia, kość wykazuje skłonności do stopniowego zaniku podłoża kostnego. Ilość wszczepianych w takiej sytuacji implantów zależy od indywidualnych warunków kostnych pacjenta.

Zaletą mostów umieszczonych na implantach jest to, że możliwe jest odtworzenie uzębienia niezależnie od stanu sąsiednich zębów. Dzięki implantom most funkcjonuje samodzielnie i nie wymaga podparcia o sąsiednie zęby (brak konieczności szlifowania dwóch zdrowych zębów). Mosty osadzone na implantach są wysoce rekomendowane również z uwagi na estetykę tego rozwiązania. Granica między dolną krawędzią nowych zębów a linią dziąsła staje się praktycznie niewidoczna.

Uzupełnienie kilku braków zębowych w przednim odcinku za pomocą mostu na implantach.

Uzupełnienie kilku braków zębowych w tylnym odcinku za pomocą mostu na implantach.

Całkowite bezzębie

Odtworzenie wszystkich zębów przy pomocy implantów w jednej ze szczęk jest możliwe na dwa sposoby: w postaci protezy ruchomej (wyjmowanej samodzielnie przez pacjenta) lub protezy stałej (tylko lekarz może zdjąć takie uzupełnienie).

Protezy umocowane na implantach

Rozwiązanie naśladujące naturę

 • Stwarzają pacjentowi niemal idealne poczucie odzyskania utraconych zębów pod względem funkcjonalnym i estetycznym.
 • Siła żucia przenoszona jest na kość, co zapobiega jej zanikowi. W rezultacie pozwala to zachować naturalny kształt dziąseł i estetyczny wygląd twarzy oraz zapewnia znakomite dopasowanie protezy przez długi czas.
 • Proteza osadzona jest mocno i pewnie, co pozwala uniknąć pokrywania podniebienia masą akrylową, a tym samym zwiększa komfort mówienia i polepsza percepcję smaku.
 • Protezy na implantach są dużo bardziej stabilne od protez całkowitych lub częściowych.

Zastąpienie wszystkich zębów uzupełnieniem stałym, przymocowanym bezpośrednio do kliku implantów.

Zastąpienie wszystkich zębów uzupełnieniem na 4 implantach połączonych „belką”.

Zastąpienie wszystkich zębów protezą ruchomą, zamocowaną na zatrzaskach kulkowych.

Zapytaj lekarza, która z dostępnych metod będzie najbardziej
komfortowym rozwiązaniem w Twojej sytuacji.

Zęby odbudowane na implantach

 • przywracają funkcje i komfort własnych zębów;
 • eliminują dolegliwości związane z tradycyjnym leczeniem;
 • nie wymagają spiłowania sąsiednich, zdrowych zębów;
 • mocno i pewnie utrzymują protezę zębową, co pozwala uniknąć pokrywania podniebienia masą akrylową, a tym samym zwiększa komfort mówienia i polepsza percepcję smaku;
 • są doskonale dopasowane do łuku zębowego;
 • chronią przed zanikiem kości, dzięki czemu możliwe jest zachowanie naturalnego kształtu dziąseł i estetycznego wyglądu twarzy.

1.etap  chirurgiczny

 • Jednoetapowy: podstawową zaletą tej metody jest wykonanie tylko jednego zabiegu chirurgicznego, podczas którego umieszczony zostaje implant oraz śruba gojąca (zabliźniająca) lub łącznik protetyczny.
 • Zdjęcie szwów następuje po 7-10 dniach, a po 3-6 miesiącach od razu pobierane są wyciski pod ostateczną odbudowę protetyczną. O wyborze tej metody decyduje lekarz, który ocenia między innymi stabilizację pierwotną implantu, czy ogólną higienę jamy ustnej.
 • Dwuetapowy: w tym przypadku podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego zostają założone implanty, które szczelnie pokrywa się płatem dziąsłowym i zaszywa (wgajanie poddziąsłowe). Zdjęcie szwów następuje po 5-10 dniach, a kolejny zabieg chirurgiczny polegający na odsłonięciu implantów i założeniu śrub gojących wykonuje się po upływie 3-6 miesięcy. Od tego momentu muszą upłynąć kolejne 2-3 tygodnie (czas niezbędny na wygojenie się tkanki dziąsła) i wówczas pobierane są wyciski pod ostateczną pracę protetyczną.

2. Etap protetyczny

 • Podczas tych wizyt pobierane są wyciski, wykonywane przymiarki i następuje oddanie gotowej pracy protetycznej (zwykle trwa to od 1 do 3 tygodni, w zależności od rodzaju i rozległości odbudowy protetycznej).