Regulamin

RODO

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) Civis Vita Stomatologia uprzejmie informuje, iż dane pacjentów pozyskane w procesie udzielania świadczeń medycznych oraz otrzymane w związku z korespondencją elektroniczną przetwarzane i przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie do celów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Jednocześnie przypominamy, że Pacjenci mają prawo do żądania usunięcia swoich danych ze zbioru, jeśli te dane nie będą już konieczne dla celów w których zostały zebrane lub przetwarzane i nie ma dalszych podstaw ich dalszego przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Civis Vita Stomatologia ul. Warszawska 20 87-100 Toruń, NIP 6621682625.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Civis Vita Stomatologia ul. Warszawska 20 87-100 Toruń, NIP 6621682625.