Poznaj nasze ceny

Cennik usług

Oferujemy usługi najwyższej jakości w przystępnych cenach. Powierzając swój uśmiech naszym lekarzom stomatologii macie Państwo gwarancję usługi na wysokim poziomie.

* Podane powyżej ceny są cenami minimalnymi.
O ostateczną cenę prosimy zapytać przed badaniem lub zabiegiem.

Diagnostyka

Badanie profilaktyczne kontrolne – pierwsza wizyta, wizyta kontrolna z kompletem zdjęć RTG wewnątrzustnych (RTG skrzydłowo-zgryzowe, zębowe)

100 ,-

Krótka konsultacja – porada, wizyta kontrolna, wystawienie recepty, wydanie pisemnej dokumentacji, kwalifikacja do leczenia

50 ,- *

Konsultacja implantologiczna, protetyczna, periodontologiczna

150 ,- *

Konsultacja specjalistyczna z wystawieniem opinii na piśmie, wielospecjalistyczny plan leczenia na piśmie (kwota odliczana od kosztu leczenia po wpłacie zaliczki)

800 ,- *

Pakiet DSD (konsultacja stomatologiczna, wyciski, sesja fotograficzna przed i po, pełen projekt funkcjonalny i estetyczny, mocup czyli przymiarka projektu w ustach, plan leczenia z harmonogramem. (kwota odliczana od ceny ogólnej po wpłacie zaliczki )

1200 ,- *

Wizyta adaptacyjna do 4

50 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Znieczulenie

Bezpłatne

Wypełnienie kompozytowe

150-500,- *

Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym

100-150,- *

Odbudowa zęba materiałem kompozytowym z wykorzystaniem włókna szklanego

500,- *

Onley kompozytowy

800,- *

Onley ceramiczny

1200,- *

Opatrunek czasowy (leczniczy)

200,- *

Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta

150,- *

za każdą dodatkową wizytę

100,- *

PROFILAKTYKA

Lakowanie bruzd w zębach stałych -1 ząb

100,- *

Lakierowanie zębów stałych

100-150,- *

Skaling całkowity  lub piaskowanie (oba łuki )

200,- *

Skaling całkowity + piaskowanie

300,- *

Skaling całkowity +piaskowanie + fluoryzacja

350,- *

ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) POD MIKROSKOPEM

Cena za leczenie kanałowe obejmuje znieczulenie, całkowite opracowanie i wypełnienie kanałówpod mikroskopem, opatrunek oraz zdjęcia RTG)

Ząb 1-kanałowy

500,- *

Ząb 2-kanałowy

600,- *

Ząb 3-kanałowy

900,- *

Ząb 4-kanałowy

1100.- *

Ząb ósmy

1100.- *

Usunięcie złamanego narzędzia

300-500,- *

Zamknięcie perforacji

300,- *

Reendo zęba 1-kanałowego

600,- *

Reendo zęba 2-kanałowego

700,- *

Reendo zęba 3-kanałowego

1000,- *

Reendo zęba 4-kanałowego

1200,- *

Doraźna pomoc w leczeniu kanałowym

150,- *

Protetyka

Licówka ceramiczna

1500 – 2000,- *

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu Zr O2

1500,- *

Korona ceramiczna na podbudowie metalowej

1000,- *

Proteza szkieletowa

1600,- *

Proteza szkieletowa z elementami precyzyjnymi (zatrzask, zasuwa, belka, korony teleskopowe cena ustalana indywidualnie

Wkład koronowo-korzeniowy

500,- *

Proteza akrylowa  całkowita, częściowa

1200,- *

Proteza akrylowa zęby kompozytowe

1500,- *

Proteza akrylowa wtryskowa + zęby półporcelanowe

2000,- *

Podścielenie elastyczne

300,- *

Podścielenie trwałe

400,- *

Szyna akrylowa, szyna Michigan

400,- *

Szyna profilaktyczna

400,- *

Deprogramator wg Kois’a

600,- *

Korona ochronna

200,- *

Chirurgia

Ekstrakcja zęba

200-400,- *

Ekstrakcja zęba mlecznego

100-150,- *

Operacyjne usunięcie zęba

500-1000,- *

Atraumatycznej ekstrakcji  zęba   z augumentacją zębodołu PRF(przygotowanie do implantacji  po 3 miesiącach)

500,- *

Opatrunek

100,- *

Resekcja wierzchołkowa +koszt materiału odbudowy

600-1000,- *

Zamknięcie zatoki

600,- *

Hemisekcja

600,- *

Radectomia

600,- *

Odbudowa kości (bez materiału) + koszt materiału użytego zabiegu

1500,- *

Przeszczep kości

3000-4000,- *

Chirurgiczne wydłużenie korony  zęba ( 1 ząb)

400,- *

Plastyka dziąseł – pełen łuk (korekta uśmiechu dziąsłowego)

2500,- *

Podcięcie wędzidełka

200-400,- *

Implantologia

Simplant – cyfrowe planowanie implantów

500-1500,- *

Implanty premium

Wprowadzenie implantu (Dentsply Ankylos )

2500,- *

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cynku + indywidualny łącznik protetyczny

2500,- *

Implanty

Wprowadzenie implantu (Icx, Dentium, Neodent)

2000,- *

Korona ceramiczna na podbudowie metalowej + łącznik tytanowy

2000,- *

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cynku + łącznik pełnoceramiczny

2500,- *

Implantoprotetyka

Proteza na 4 implantach – cena z implantami (premium implant)

20000,- *

Proteza na 4 implantach – cena z implantami (tańszy implant)

17000,- *

Proteza na 4 implantach z na koronach teleskopowych ze złota galwanicznego

22000,- *

Proteza na 2 implantach i korony teleskopowe ze złota galwanicznego

13000,- *

Most metalowo-ceramiczny na podbudowie metalowej na 6 implantach

30000,- *

Most pełnoceramiczny na podbudowie z tlenku cynku na 6 implantach

40000,- *

Zabieg Implantacji natychmiastowy – w cenie: usunięcie zęba, materiał do odbudowy kości, łącznik tymczasowy , korona natychmiastowa –tymczasowa

4000,- *

Zabieg atraumatycznej ekstrakcji  zęba   z augumentacją zębodołu PRF ( przygotowanie do implantacji  po 3 miesiącach )

500,- *

Sinus lift otwarty

4000,- *

Sinus lift zamknięty

2000,- *

Odbudowa kości (bez materiału) + koszt materiału

2000,- *

Przeszczep kości

3000-4000,- *

Stomatologia estetyczna

Wybielanie

1000,- *

Wybielanie nakładkowe

600,- *

Wybielanie Zoom/Beyond + nakładki

1300,- *

Licówka ceramiczna

1500,- *

Onley ceramiczny

1200,- *

Onley kompozytowy

800,- *

Periodontologia

Usunięcie kamienia nazębnego

200,- *

Piaskowanie

150,- *

Usunięcie kamienia + piaskowanie

300,- *

Kiretaż zamknięty  w znieczuleniu

300-400,- *

Kiretaż otwarty – zabieg płatowy – cena ustalana idywidualnie

Szynowanie rozchwianych zębów

1000,- *

Zabieg pokrycia recesji  1 ząb

800,- *

Zabieg pokrycia recesji powyżej 2 zębów – cena ustalana idywidualnie

Chirurgiczne wydłużenie korony zęba  ( cena za 1 ząb )

400,- *

Plastyka dziąseł pełen łuk (korekta uśmiechu dziąsłowego)

2500,- *

Podcięcie wędzidełka

200-400,- *

Stomatologia cyfrowa – Radiologia

Zdjęcie panoramiczne

100,- *

Zdjęcie rtg

20,- *

Tomografia komputerowowa szczęka i żuchwa

300,- *

Tomografia komputerowa częściowa

150-200,- *

Simplant – cyfrowe planowanie implantów

500 – 1500,- *

Warunki otrzymania gwarancji

 • higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) co sześć miesięcy lub raz w roku w zależności  od zaleceń lekarza prowadzącego
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac  tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta.
 • kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.
 • leczenia zębów mlecznych

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia  kanałowego
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych
 • urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu