Poznaj nasze ceny

Cennik usług

Oferujemy usługi najwyższej jakości w przystępnych cenach. Powierzając swój uśmiech naszym lekarzom stomatologii macie Państwo gwarancję usługi na wysokim poziomie.

* Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi.
O ostatecznej cenie leczenia decyduje lekarz po konsultacji i dokładnym badaniu pacjenta.

Diagnostyka z radiologią

Diagnostyka na podstawie radiowizjografii, tomografii komputerowej, zdjęcia pantomograficznego, RTG skrzydłowo zgryzowych oraz RTG zębowych

Badanie profilaktyczne kontrolne – pierwsza wizyta, wizyta kontrolna z kompletem zdjęć RTG wewnątrzustnych (RTG skrzydłowo-zgryzowe, zębowe)

100 ,-

Konsultacja implantologiczna, protetyczna, periodontologiczna

150 ,- *

Konsultacja specjalistyczna z wystawieniem opinii na piśmie, wielospecjalistyczny plan leczenia na piśmie (kwota odliczana od kosztu leczenia po wpłacie zaliczki)

800 ,- *

Pakiet DSD – stomatologia cyfrowa

(konsultacja stomatologiczna, wyciski, sesja fotograficzna przed i po, pełen projekt funkcjonalny i estetyczny, mocup czyli przymiarka projektu w ustach, plan leczenia z harmonogramem. (kwota odliczana od ceny ogólnej po wpłacie zaliczki )

1200 ,- *

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Komfort pacjenta jest dla nas najważniejszy,
dlatego znieczulenia do wszystkich zabiegów są u nas bezpłatne

Wypełnienie kompozytowe

150-500,- *

Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym

100-150,- *

Rekonstrukcja zęba materiałem kompozytowym z wykorzystaniem włókna szklanego

500 – 700,- *

Onley kompozytowy

800,- *

Onley ceramiczny

1300,- *

Opatrunek czasowy (leczniczy)

200,- *

Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta

150,- *

za każdą dodatkową wizytę

100,- *

PROFILAKTYKA

Wszystkie zabiegi higienizacyjne wykonywane są przez dyplomowane higienistki z wieloletnim doświadczeniem

Lakowanie bruzd w zębach stałych -1 ząb

100,- *

Lakierowanie zębów stałych

100-150,- *

Skaling całkowity  lub piaskowanie (oba łuki)

250,- *

Skaling całkowity + piaskowanie

350,- *

Skaling całkowity +piaskowanie + fluoryzacja

400,- *

ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) POD MIKROSKOPEM

Leczenie kanałowe, wykonywane zawsze pod mikroskopem i w koferdamie obejmuje znieczulenie, całkowite opracowanie i wypełnienie kanałów, opatrunek oraz zdjęcia RTG)

Ząb 1-kanałowy

600,- *

Ząb 2-kanałowy

700,- *

Ząb 3-kanałowy

1000,- *

Ząb 4-kanałowy

1100.- *

Ząb ósmy

1200.- *

Usunięcie złamanego narzędzia

300-500,- *

Zamknięcie perforacji

300,- *

Reendo – endodoncja powtórna pod mikroskopem, niezbędna gdy kanały są niedopełnione, gdy trzeba wypełnić dodatkowy kanał, gdy w kanale został złamany instrument.

Reendo zęba 1-kanałowego

700,- *

Reendo zęba 2-kanałowego

800,- *

Reendo zęba 3-kanałowego

1200,- *

Reendo zęba 4-kanałowego

1300,- *

Doraźna pomoc w leczeniu kanałowym

200,- *

Protetyka

Nowoczesna / cyfrowa stomatologia, zapewniająca idealne odbudowy funkcjonalne i estetyczne przy użyciu najnowszych technologii – skaner wewnątrzustny, Digital Sile Design

Licówka ceramiczna

od 1700,- *

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu Zr O2

Od 1700,- *

Korona ceramiczna na podbudowie metalowej

1100,- *

Proteza szkieletowa

1700,- *

Proteza szkieletowa z elementami precyzyjnymi (zatrzask, zasuwa, belka, korony teleskopowe)

Cena ustalana indywidualnie

Wkład koronowo-korzeniowy

500,- *

Proteza akrylowa  całkowita, częściowa

1300,- *

Proteza akrylowa zęby kompozytowe

2000,- *

Podścielenie elastyczne

400,- *

Podścielenie trwałe

500,- *

Szyna akrylowa, szyna Michigan

600,- *

Deprogramator wg Kois’a

600,- *

Korona ochronna

200,- *

Chirurgia

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są w oparciu o pogłębioną diagnostykę w doskonałym znieczuleniu. Cena zabiegu obejmuje znieczulenie, szwy chirurgiczne wraz z ich zdjęciem po odpowiednim czasie oraz receptę w przypadku konieczności osłony antybiotykowej

Ekstrakcja zęba

300-500,- *

Ekstrakcja zęba mlecznego

100-200,- *

Operacyjne usunięcie zęba – wykonywane przez specjalistę chirurgii stomatologicznej

500-1000,- *

Atraumatycznej ekstrakcji  zęba   z augumentacją zębodołu PRF(przygotowanie do implantacji  po 3 miesiącach)

500,- *

Opatrunek

100,- *

Resekcja wierzchołkowa +koszt materiału odbudowy (W zależności od niezbędnej ilości materiału)

600-1000,- *

Zamknięcie zatoki

600,- *

Hemisekcja

1000,- *

Radectomia

1000,- *

Odbudowa kości (bez materiału) + koszt materiału użytego zabiegu

1500,- *

Przeszczep kości

4000,- *

Chirurgiczne wydłużenie korony  zęba ( 1 ząb)

400,- *

Plastyka dziąseł – pełen łuk (korekta uśmiechu dziąsłowego)

2500,- *

Podcięcie wędzidełka

200-400,- *

Implantologia

W trosce o naszych pacjentów oraz dzięki dostępowi do najnowszych technologii takich jak skaner wewnątrzustny czy tomografia komputerowa, zabiegi implantologiczne są zabiegami nawigowanymi przy pomocy indywidualnych szablonów implantologicznych – działanie takie podnosi ich precyzję oraz bezpieczeństwo

Simplant – cyfrowe planowanie implantów

500-1500,- *

Implanty premium – implantacja TISSUECARE pozwala uzyskać długoczasową stablizację tkanek twardych i miękkich oraz trwały efekt estetyczny najwyższej jakości

Wprowadzenie implantu (Dentsply Ankylos )

3000,- *

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cynku + indywidualny łącznik protetyczny Atlantis – wykonywany w Szwecji na zamówienie na podstawie skanów indywidualnych pobranych w gabinecie.

2500,- *

Implanty

Wprowadzenie implantu (Icx, Dentium, Neodent)

2500,- *

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cynku + łącznik indywidualny Atlantis

2500,- *

Implantoprotetyka

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne zawiera sesję fotograficzną, znieczulenie do zabiegów oraz odbudowę tymczasową

Proteza na 4 implantach – cena z implantami (premium – Ankylos)

od 25000,- *

Proteza na 4 implantach – cena z implantami (implant ICX Dentium Neodent)

od 23000,- *

Proteza na 4 implantach z na koronach teleskopowych ze złota galwanicznego

od 27000,- *

Proteza na 2 implantach i korony teleskopowe ze złota galwanicznego – tylko w żuchwie

od 15000,- *

Most metalowo-ceramiczny na podbudowie metalowej na 6 implantach

Od 40000,- *

Most pełnoceramiczny na podbudowie z tlenku cynku na 6 implantach

od 60000,- *

Zabieg Implantacji natychmiastowy – w cenie: usunięcie zęba, materiał do odbudowy kości, łącznik tymczasowy , korona natychmiastowa –tymczasowa

4000,- *

Zabieg atraumatycznej ekstrakcji  zęba   z augumentacją zębodołu PRF ( przygotowanie do implantacji  po 3 miesiącach )

500,- *

Sinus lift otwarty

4000,- *

Sinus lift zamknięty

2000,- *

Odbudowa kości (bez materiału) + koszt materiału

2000,- *

Przeszczep kości

4000,- *

Nawigacja do implantacji

od 1000,- *

Stomatologia estetyczna

Wybielanie

1000,- *

Wybielanie nakładkowe (zestaw nakładek + dwie strzykawki żelu wybielającego)

600,- *

Wybielanie Zoom/Beyond + nakładki (Spektakularne efekty w krótkim czasie. W cenie: zabieg w gabinecie, efekt po jednej wizycie + nakładki i żel w celu podbicia i utrzymania efektu)

1300,- *

Licówka ceramiczna – Najlepszy i  trwały efekt perfekcyjnego uśmiechu osiągamy dzięki temu rozwiązaniu

od 1700,- *

Onley ceramiczny

od 1300,- *

Onley kompozytowy

800,- *

Bonding

400-700,- *

Periodontologia

Usunięcie kamienia nazębnego

250,- *

Piaskowanie

250,- *

Usunięcie kamienia + piaskowanie

350,- *

Kiretaż zamknięty  w znieczuleniu

300-400,- *

Kiretaż otwarty – zabieg płatowy

cena ustalana idywidualnie

Szynowanie rozchwianych zębów

1000,- *

Plastyczno – estetyczna chirurgia periodontologiczna

Zabieg pokrycia recesji  1 ząb – Najczęściej spotykany problem estetyki dziąsłowej. Rozwiązuje się go mikrochirurgicznym zabiegiem

800,- *

Zabieg pokrycia recesji powyżej 2 zębów

cena ustalana idywidualnie

Chirurgiczne wydłużenie korony zęba  ( cena za 1 ząb )

400,- *

Plastyka dziąseł pełen łuk (korekta uśmiechu dziąsłowego)

2500,- *

Podcięcie wędzidełka

200-400,- *

Stomatologia cyfrowa – Radiologia

Możliwość wykonania zdjęć RTG w każdym gabinecie oraz możliwość wykonania tomografii komputerowej w klinice to ogromna wygoda dla naszych pacjentów

Zdjęcie panoramiczne

100,- *

Zdjęcie rtg

20,- *

Tomografia komputerowowa szczęka i żuchwa

300,- *

Tomografia komputerowa częściowa

150-200,- *

Simplant – cyfrowe planowanie implantów

500 – 1500,- *

Skan wewnątrzustny – zastąpiono nim tradycyjne masy wyciskowe

Bezpłatnie

Warunki otrzymania gwarancji

 • higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) co sześć miesięcy lub raz w roku w zależności  od zaleceń lekarza prowadzącego
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac  tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta.
 • kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.
 • leczenia zębów mlecznych

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia  kanałowego
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych
 • urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu