Digital Smile Design

DSD

Digital Smile Design to innowacyjna metoda projektowania idealnego uśmiechu dopasowanego do rysów twarzy, mimiki, urody pacjenta.Dzięki DSD możesz zobaczyć na ekranie Twój nowy uśmiech  zanim rozpocznie się leczenie.

Etapy Digital Smile Design

Etap 1

Sesja zdjęciowa

Profesjonalna sesja zdjęciowa uwzględniająca mimikę twarzy pacjenta oraz wyciski i skany uzębienia
to pierwszy i niezbędny etap projektowania nowego idealnego uśmiechu

Etap 3

Przymiarka nowego uśmiechu

Dzięki cyfrowemu projektowi technik dentystyczny wykonuje mock-up – przymiarkowy uśmiech, który zakładany jest na zęby pacjenta. W tym momencie pacjent widzi jak będzie wyglądał jego uśmiech jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Daje to możliwość wniesienia poprawek, oswojenia się z nowym wizerunkiem i ułatwia podjęcie decyzji o podjęciu leczenia.

Etap 4

Plan leczenia

Na tym etapie przygotowujemy dokładny plan leczenia, decydujemy o rodzaju pracy protetycznej, rodzaju materiałów, potrzebie leczenia ortodontycznego lub chirurgicznego. Przygotowujemy kosztorys oraz ustalamy harmonogram wizyt i przewidywany czas zakończenia leczenia.